Adatkezelési tájékoztató

A G1 Intézet Kft., egyben a g1intezet.hu website és a G1 Hírlevél Adatkezelési tájékoztatóját olvashatja itt, vagy letöltheti innen (PDF): Adatkezelési tájékoztató

 

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló ) 2016/679 rendeletében (GDPR), továbbá  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben (Eüak.) foglaltakra figyelemmel

A www.g1intezet.hu weboldalt üzemeltető G1 Intézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbiakban nyújt tájékoztatást a honlap látogatójával kapcsolatba lépő személy (az Adatkezelési tájékoztató tekintetében a továbbiakban együtt: érintett vagy látogató) részére az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Név: G1 Intézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. I. em.
Telefonszám: (06-1) 436 7340
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Internet: g1intezet.hu
Képviselő neve: Dr. Szőnyi György ügyvezető
 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Batka Brigitta jogász
Cím: 2509 Esztergom, Damjanich út 97.
Telefonszám: 06302295733
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
(a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő)

2. Az adatkezelés elvei

Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, a jogszabályi előírása alapján végezzük.

Társaságunk elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes- és egészségügyi adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, így különösen GDPR-nak, az Infotv.-nek valamint az Eüak.-nek megfelelően kezelje, és az Ön adatvédelmi jogait tiszteletben tartsa. Személyes- és egészségügyi adatainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra!

Társaságunk a jogszabályok szerint működő egészségügyi szolgáltató, így az Ön személyes- és egészségügyi adatainak kezelését szakmai titoktartásra kötelezett orvosaink, ill. munkatársaink felelőssége mellett végezzük.

A jelen adatvédelemi tájékoztatónk az egészségügyi szolgáltatásaink során végzett, valamint azzal kapcsolatos adatkezelési tevékenységeink, továbbá a honlap működtetése, használata vonatkozásában tartalmaz információkat.

3. Az adatkezelések

Adatvagyon megnevezése Adatvagyon,
a kezelt adatok köre
Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Adat megismerésére jogosult

Foglalkoztatással összefüggő adatkezelések:

Munkaszerződés Név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító, TAJ szám, bankszámlaszám, bruttó és nettó bér, munkaidő Mt. 42. § Szerinti kötelezettség teljesítése érintett hozzájárulása, jogszabályi kötelezés/engedélyezés munkaviszony fennállását követő kötelmi elévülési idő 5 év ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő
Biztosítotti bejelentés Név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító, TAJ szám, munkaóra, foglalkoztatás jellege Tbtv. 18. §, 24. §. jogszabályi kötelezettség jogszabályi kötelezettség munkaviszony megszünésétől adójogi elévülési idő ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő
Bérkifizetéshez, bérszámfejtéshez szükséges adatok Név, TAJ szám, adóazonosító, lakcím, születési hely, idő, béradatok, járulék és adó adatok Tbtv. 18. §, 24. §. jogszabályi kötelezettség jogszabályi kötelezettség nyugdíjjogosultság előírt őrzési idő ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő
Személyi kedvezmény nyilatkozat név, adóazonosító, lakcím, születési hely, idő, betegség BNO kódja esetlegesen Tbtv. 18. §, 24. §. szerinti jogszabályi kötelezettség jogszabályi kötelezettség munkaviszony megszünésétől adójogi elévülési idő ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő
Családi adókedvezmény nyilatkozat név, adóazonosító, lakcím, születési hely, idő, eltartottak adatai Tbtv. 18. §, 24. §. jogszabályi kötelezettség jogszabályi kötelezettség munkaviszony megszünésétől adójogi elévülési idő ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő
jelenléti ív név, dátum, aláírás Mt. 134. § szerinti jogszabályi kötelezettség jogszabályi kötelezettség munkaviszony megszünésétől adójogi elévülési idő ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő
Internet forgalom logfile, IP címek Munkavállalók Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése jogos érdek kötelmi elévülés ügyvezető
telefon név, telefonszám, dátum Munkavállalók Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése jogos érdek kötelmi elévülés ügyvezető
e-mail forgalom nem határozható meg közelebbről Munkavállalók Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése jogos érdek kötelmi elévülés ügyvezető

Ügyféladatokkal kapcsolatos adatok kezelése:

Kapcsolattartó adatai név, telefonszám, e-mail cím szerződés teljesítése, jogviták elkerülése jogos érdek szerződésből eredő kötelezettségek kötelmi jogi elévülése ügyvezető

Marketing célú adatkezelés:

honlap regisztráció név, telefonszám, e-mail cím szerződés teljesítése, jogviták elkerülése érintett hozzájárulása szerződés fennállásáig, aktív regisztrációig, érintett törlési kérelméig ügyvezető, társaság marketinges tevékenységet folytatói munkavállaója, munkavállalói
hírlevél név, telefonszám, e-mail cím szerződés kötése. érintett hozzájárulása szerződés fennállásáig, aktív regisztrációig, érintett törlési kérelméig ügyvezető, társaság marketinges tevékenységet folytatói munkavállaója, munkavállalói

Képmással kapcsolatos adatkezelések:

vagyonvédelmi célú kamerarendszer képmás, érintett magatartása vagyonvédelem, jogviták elkerülése jogos érdek 3 munkanap ügyvezető

Egészségügyi szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adatkezelés

Időpontegyeztetés során megadott személyes- és egészségügyi adatok Név, telefonszám Időpontfoglalás és annak validálása érintett hozzájárulása Vizsgálaton való megjelenés időpontjáig ügyvezető, társaság adatfelvevő munkatársa, külső adatfeldolgozó, kezelést végző orvos és asszisztencia
Egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges személyes- és egészségügyi adatok (ide érteve többek között az egészségügyi dokumentációhoz szükséges személyazonosító adatokat és a kapcsolattartási adatokat) Páciens neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, kórtörténete, leletei. Egészségügyi szolgáltatás nyújtása érintett hozzájárulása Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési idő végéig (30 év; képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén: 10 év, a felvételről készített lelet esetén pedig: 30 év; zárójelentés esetén 50 év ügyvezető, társaság adatfelvevő munkatársa, külső adatfeldolgozó, kezelést végző orvos és asszisztencia
Az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó dokumentálási kötelezettség teljesítése érintett hozzájárulása

A fenti adatkezelések kapcsán Társaságunk, mint az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, ideértve az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, írásbeli hozzájáruláson alapuló egészségügyi adat kezelést is, az adott szolgáltatás nyújtása feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül az adott szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.

Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelési célok elérése során az Ön személyes- és egészségügyi adatainak kezelésével összefüggésben egyes adatkezelési műveletek esetén adatfeldolgozót von be, így az Ön személyes és egészségügyi adatait egyéb címzettek részére továbbítja. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozásról és címzett adatkezelésekről (így különösen az igénybe vett adatfeldolgozókról) Társaságunk munkatársaitól, az adatkezelési szabályzat megismerési igényével kaphat részletes tájékoztatást.

Partner megnevezése Megjegyzés Adattovábbítás Részletes adattovábbítás Székhely Telefonszám
Advance Medical Kft Páciens közvetítő biztosító cég az általuk közvetített páciensek leletei/ páciens adatok Név,anyja neve, születési hely, születési dátum, taj szám, lelet, a szolgáltatásért kapott pénzügyi teljesítmény 1085.Bp.Baross u. 22. 3630/3550997
Allianz Hungária Zrt Orvos-tevékenység biztosítások orvos, asszisztens adatok Név, titulus, szakosodás   3630/3118490
Bónusz Brigád Skoopy Kft Páciens közvetítő cég(ideiglenes) az általuk közvetített páciensek adatai Név, vizsgálat célja (nőgy.szűrő vizsg.,4Duh) 1138. Bp. Révész u. 25-29.  
New Era Genetics Kft Prena teszt/ genetikai szűrővizsgálatok a prenatesztet igénybe vevő páciens leletek/ páciens adatok Név, születési dátum, taj szám, lelet, a szolgáltatásért kapott pénzügyi teljesítmény 1026.Bp.Gábor Áron u. 74-78. 3620/3170699
B&M Marketing Kft 4D UH/Babamamatudakozó kft/páciens közvetítő  az általuk közvetített páciensek adatai (csak név,telefonszám) Páciens név, elérhetősége, vizsgálat célja 2500.Esztergom, Galagonyás út 5/B/2 3630/4569639
Foglaljorvost Kft orvos időpont foglalás az általuk közvetített páciensek adatai (telefonszám, név) Doktor név, titulus, szakosodás, rendelési idő 1088.Bp. Bródy Sándor u. 6 ép.3 em. 8. 3630/4617761
Accountantz könyvelő és adótanácsadó Kft. könyvelés páciens nevek, közreműködők adatai Páciens: név, vizsgálat időpontja, páciens által fizetett összeg;közreműködő:név,cím, pénzbeli összeg    
Bartos ügyvédi iroda páciens adatok, mundavállalók, partnerek adatai közreműködő orvosok, asszisztensek szerződései, páciens adatok Alkalmazottak (név,anyja neve,szül.hely-idő,lakcím,adószám)közreműködők (cégadatok:név,adószám,cégj.szám,székhely, képviselő) Páciens(szükség esetén):név,anyja neve, lakcím,taj sz.,vizsgálat oka    
Cytopathológiai Laboratórium nőgyógyászati rákszűrés Cyt. leletek, páciens adatok Név,anyja neve, születési hely, születési dátum, taj szám, lelet, a szolgáltatásért kapott pénzügyi teljesítmény   3630/9778165
G1 Derma Kft (közreműködő) HR szolgáltatás, berendezési tárgyak szolgáltatása Bőrgyógyászati páciensek adatai, leletei HR adatok (név,anyja neve, lakcím, adószám, taj sz., banki adatok); Páciens: név, anyja neve,lakcím,taj sz.,elérhetőség, lelet 1036.Budapest, Lajos u. 74-76.  
G1 Labordiagnosztikai Kft páciens leletek/ páciens adatok a szolgáltatás igénybe vevő pácins adatait, leletét Név, anyja neve, születési hely,  születési dátum, taj szám, lakcím, lelet 1036.Budapest, Lajos u. 74-76.  
Micronos Kft/babavízió 4D uh /internetes páciens előjegyzés  az általuk közvetített páciensek adatai (csak név,telefonszám) Páciens név, elérhetősége, vizsgálat célja    
Mikromicomed Kft leletek, páciens adatok páciens adatok Név, anyja neve, születési hely,  születési dátum, taj szám, lelet    
Oximed Kft leletek, páciens adatok   Név,anyja neve, születési hely, születési dátum, taj szám, lelet, a szolgáltatásért kapott pénzügyi teljesítmény    
Pentacore Lab Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Panoráma teszt genetikai szűrővizsgálatok a szolgáltatás igénybe vevő pácins adatait, leletét Név, anyja neve, születési hely,  születési dátum, taj szám, lelet 1094.Bp. Korányi S.u. 2/a 3670/3262008  / 1/6961296
Preventrend Diagnosztikai Központ Kft. genetikai szűrővizsgálatok a szolgáltatás igénybe vevő pácins adatait, leletét Név, anyja neve, születési hely,  születési dátum, taj szám, lelet 1116.Bp.Kardhegy u. 22. /1016.Bp. Bérc u. 23.  
Unica Bizosító Kft berendezési gépek/uh gépek biztosítása   0    
Universal Medical Kft leletek, páciens adatok   Név,anyja neve, születési hely, születési dátum, taj szám, lelet, a szolgáltatásért kapott pénzügyi teljesítmény    
WorcPrint Kft orvos, asszisztens névjegy orvos, asszisztens adatok név, titulus, szakosodás, elérhetőség    

A fentiekkel összefüggésben tájékoztatjuk arról, hogy személyes- és egészségügyi adatait az Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbítjuk.

Egyéb adatkezeléseinkről:

Cookiek alkalmazása

Amennyiben az érintett felkeresi a www.g1intezet.hu oldalt, honlapunk cookie-kat („sütik"), azaz rövid adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén. Ez lehetővé teszi, hogy honlapunk felismerje az érintett által használt eszközt, amikor kapcsolat jön létre az érintett eszköze és a honlapunk között.

Az ideiglenes cookie-kat a látogató eszközén honlapunk csak egy adott munkamenet során helyezi el és az a munkamenet befejezésével törlődnek.

Honlapunkon alkalmazunk állandó cookie-kat is, amelyek addig a számítógépen maradnak, amíg a látogató le nem törli azt.

Holnapunk alkalmaz olyan cookie-t, mely az érintett internetezési szokásairól gyűjt adatokat. Ennek célja, hogy az érintett részére személyre szabott reklámokat jeleníthessünk meg a számítógépén.

A honlapunkon alkalmazott sütik a következők:

 • A cookie neve: Google Analytics
 • A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése
 • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
 • A cookie élettartama: 1 év
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.
 • A cookie neve: Facebook
 • A cookie célja: Facebook tagjait (és akik nem tagok) követi piackutatási elemzés és termékfejlesztés céljával
 • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
 • A cookie élettartama: 1 év
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: az internetezési szokásokról a cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatok alapján az internetezési előzményekhez igazodó, személyre szabott reklámokat jelenítünk meg a látogató részére.

Honlap Regisztráció

A kezelt adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, jelszó.

Az adatkezelés célja: a szerződés létrehozása és teljesítése, számlázás és a szerződéshez kapcsolódó követeléskezelés, valamint kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

 • szerződés teljesítése, mert az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; erről a GDPR 6. cikk (1) b) pontja rendelkezik.
 • amennyiben a szerződés teljesítésre került, ezt követően az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; erről a GDPR 6. cikk (1) c) pontja rendelkezik.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, de amennyiben a szerződés létrejött, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

A G1 Intézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Facebook oldala

A G1 Intézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Facebook oldalán https://www.facebook.com/g1intezet.hu a látogatók kommenteket tehetnek, üzeneteket küldhetnek társaságunk számára, ennek keretében személyes adatokat adhatnak meg.

A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet az érintett a kommentjével, üzenetének elküldésével önkéntesen ad meg.

Az adatkezelés célja: a betegek/ellátottak reakcióinak kezelése, kérdések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, azzal hogy adatkezelő a személyes adatokat legfeljebb 5 év elteltével törli.

Facebook linkek alkalmazása

A https://www.g1intezet.hu oldalon a Facebook szolgáltatókon üzemelő g1intezet aloldalra mutató linkeket helyeztünk el. Amennyiben ezekre az érintett rákattint, megnyílik a közösségi szolgáltató oldala, és ott belépést követően a Társaság aloldala tekinthető meg.

A jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelések tekintetében közvetlenül az adatok felvételét megelőzően adunk tájékoztatást.

4. Az adatbiztonságról

A személyes adatok védelmét a G1 Intézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja:

 • belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges,
 • a személyes adatok esetleges papír alapú kezelésére vonatkozó, biztonságot garantáló belső szabályzattal rendelkezik,
 • az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal és naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja, melyekkel az is ellenőrizhető, hogy a személyes adatokhoz ki és mikor fért hozzá. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.
 • a személyes adatokat belső informatikai rendszerében tárolja székhelyén.
 • a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét biztonságtechnikai-szervezési megoldásokkal biztosítja.

5. Az érintettek jogai és érvényesítésük

5.1.Az érintetti jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések

A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

5.2.Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5.3.Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.6.Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.7.A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.8.Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslatért fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11,
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400.
Fax +36 (1) 391-1410.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
Web: www.naih.hu

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet

Sütiket használunk látogatóink érdeklődésének megismerésére és kényelmük növelésére.